Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 18: Trong các chữ cái dưới dây. Chữ cái nào là hình có trục đối xứng? A. chữ L B. Chữ X C. Chữ R D. Chữ Z

Toán Lớp 6: Câu 18: Trong các chữ cái dưới dây. Chữ cái nào là hình có trục đối xứng?
A. chữ L B. Chữ X C. Chữ R D. Chữ Z

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  B. Chữ X.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các chữ cái tiếng Anh có trục đối xứng là: A,B,C,D,E,H,I,K,M,O,P,T,U,V,W,X,Y.
  Mà trong đây chỉ có chữ X ngoài tất cả các chữ.
  => B. Chữ X.

 2. Câu 18: Trong các chữ cái dưới dây. Chữ cái nào là hình có trục đối xứng?
  ⇒ Chọn B
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )