Toán Lớp 6: Câu 18: Trong các chữ cái dưới dây. Chữ cái nào là hình có trục đối xứng? A. chữ L B. Chữ X C. Chữ R D. Chữ Z

Toán Lớp 6: Câu 18: Trong các chữ cái dưới dây. Chữ cái nào là hình có trục đối xứng?
A. chữ L B. Chữ X C. Chữ R D. Chữ Z

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu 18: Trong các chữ cái dưới dây. Chữ cái nào là hình có trục đối xứng? A. chữ L B. Chữ X C. Chữ R D. Chữ Z”

 1. Giải đáp:
  B. Chữ X.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các chữ cái tiếng Anh có trục đối xứng là: A,B,C,D,E,H,I,K,M,O,P,T,U,V,W,X,Y.
  Mà trong đây chỉ có chữ X ngoài tất cả các chữ.
  => B. Chữ X.

  Trả lời

Viết một bình luận