Toán Lớp 5: Nhà bếp chuẩn bị đủ thực phẩm cho 160 người ăn trong 60 ngày, Sau 10 ngày nhà bếp có thêm một số người nữa mới đến nên số đó đã hết sớ

Toán Lớp 5: Nhà bếp chuẩn bị đủ thực phẩm cho 160 người ăn trong 60 ngày, Sau 10 ngày nhà bếp có thêm một số người nữa mới đến nên số đó đã hết sớm hơn dự định là 18 ngày. Hỏi có bao nhiêu người mới đến thêm?( Các suất ăn như nhau)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận