Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một tổ công nhân có 8 người , họ dự kiến hoàn thành công việc trong 6 ngày . Vì muốn hoàn thành công việc sớm hơn , người ta bổ sung th

Toán Lớp 5: một tổ công nhân có 8 người , họ dự kiến hoàn thành công việc trong 6 ngày . Vì muốn hoàn thành công việc sớm hơn , người ta bổ sung thêm 4 công nhân nữa cùng làm . Hỏi họ sẽ hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngàu ?

Comments ( 2 )

 1. Số công nhân khi bổ sung thêm là:
  8+4=12 ( công nhân )
  Số ngày hoàn thành công việc là:
  6xx8:12=4 ( ngày )
  Đáp số: 4 ngày

 2. bài giải
  1 người hoàn thành công việc trong số ngày là
  6 x 8 = 48 [ người ]
  thực tế có số người là
  8 + 4 = 12 [ người ]
  hoàn thành công việc trong số ngày:
  48 : 12 = 4 [ ngày ]
  đáp số : 4 ngày
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )