Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Khối lớp 4 và khối lớp 5 nguyên góp là 1250kg giấy khối lớp 4 nguyên góp nhiều hơn khối lớp 5 320kg giấy. Hỏi mỗi khối đã nguyên góp đư

Toán Lớp 4: Khối lớp 4 và khối lớp 5 nguyên góp là 1250kg giấy khối lớp 4 nguyên góp nhiều hơn khối lớp 5 320kg giấy. Hỏi mỗi khối đã nguyên góp được bảo nhiêu ki lô gam giấy ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  khối 5: 465 kg
  khối 4: 785 kg 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  khối 5 đã nguyên góp được số ki lô gam giấy là:
  (1250 – 320) : 2 = 465 (kg)
  khối 4 đã nguyên góp được số ki lô gam giấy là:
  465 + 320 = 785 (kg)
                    đáp số: khối 5: 465 kg
                                khối 4: 785 kg 

  CHÚC EM BẠN HỌC TỐT !!!
  @PHƯƠNG

 2. Giải đáp:
  Khối 4 : 785 kg giấy 
  Khối 5 : 465 kg giấy
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \begin{array}{l} \text{Số học sinh khối lớp 4 nguyên góp số kg giấy là :} \\ (1250 + 320) : 2 = 785 (\text{kg giấy} )  \\ \text{Số học sinh khối lớp 5 nguyên góp số kg giấy là}\\ 1250 -875 =465 (\text{kg giấy}) \\ \text{Đáp số : Khối 4 : 785 kg giấy                         Khối 5 : 465 kg giấy } \end{array}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng