Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Một đề thi trắc nghiệm có 10 câu, mỗi câu có 4 lựa chọn và chỉ có 1 lựa chọn đúng. Mỗi câu sinh viên làm đúng được 1 điểm. Tính xác suấ

Toán Lớp 12: Một đề thi trắc nghiệm có 10 câu, mỗi câu có 4 lựa chọn và chỉ có 1 lựa chọn đúng. Mỗi câu sinh viên làm đúng được 1 điểm. Tính xác suất để sinh viên làm được đúng 5 điểm.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $P = \dfrac{15309}{262144}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xác suất sinh viên làm đúng mỗi câu:
  $P_1 = \dfrac14$
  Gọi $X$ là số câu sinh viên làm đúng. $X = 0,1,2,\dots,10$
  $\Rightarrow X$ có phân phối nhị thức: $X\sim \mathscr{B}\left(\dfrac14;10\right)$
  Xác suất sinh viên làm đúng 5 câu:
  $P(X=5) = C_{10}^5\left(\dfrac14\right)^5\left(1 – \dfrac14\right)^5 = \dfrac{15309}{262144}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nguyệt