Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật cs chiều rộng 6m,chiều dài gấp đôi chiều rộng .Người ta dùng 20%diện tích thửa ruộng để trồng hoa vs 10%di

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật cs chiều rộng 6m,chiều dài gấp đôi chiều rộng .Người ta dùng 20%diện tích thửa ruộng để trồng hoa vs 10%diện tích thửa ruộng để trồng hoa trồng rau .Tính diện tích phần đất trồng hoa,trồng rau?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo nhé.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài là:
           $6\times2=12$ (mét).
  Diện tích thửa ruộng là:
           $6\times12=72$ ($m^2$).
  Diện tích trồng hoa là:
           $72\times20\%=14,4$ ($m^2$).
  Diện tích trồng rau là:
           $72\times10\%=7,2$ ($m^2$).
                    Đáp số: $14,4\,m^2/7,2\,m^2$.

 2. Chiều dài thửa ruộng là:
  6xx2= 12(m)
  Diện tích thửa ruộng là:
  6xx12= 72(m^2)
  Diện tích trồng hoa là:
  72xx20:100= 14,4(m^2)
  Diện tích đất trồng rau là:
  72xx10:100= 7,2(m^2)
  Đáp số:….
  #namOvO

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan