Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nữa chu vi là 158m và chiều dài hơn chiều rộng là 27m. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nữa chu vi là 158m và chiều dài hơn chiều rộng là 27m. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  chiều rộng thửa ruộng là:
  (158-27):2=65,5(m)
  chiều dài thửa ruộng là:
  65,5+27=92,5(m)
  diện tích thửa ruộng là:
  65,5×92,5=6058,75(m²)
   

 2. Chiều dài thửa ruộng là:
  (158+27):2=92,5(m)
  Chiều rộng thửa ruộng là:
  158-92,5=65,5(m)
  Diện tích thửa ruộng là:
  92,5×65,5=6058,75(m²)
                  Đáp số:…….
  #Chúc bn học tốt
  cho mik hay nhất nhé
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )