Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 4 ×3 số thích hợp điền vào chỗ trống là: 7 5 7 12 20 21 12 35 21 35 12kg8g= g

Toán Lớp 5: 4 ×3 số thích hợp điền vào chỗ trống là:
7 5

7 12 20 21
12 35 21 35
12kg8g= g số thích hợp điền vào chỗ trống là
128 1208 12008 120008
75000m=?km số thích hợp điền vào chỗ trống là
75 750 7500 7,5
Mua 5 quyển vở phải trả 30 000 đồng hỏi mua 20 quyển vở như thế thình phải trả bao nhiêu tiền?
60 000 120 000 100 000 90 000

Comments ( 2 )

 1. câu 1 : 12 ;  35
   câu 2 : 12008
  câu 3 : 75
  câu 4 : 120 000

 2. câu 1:
  4/7 x 3/5 = 12/35
  ⇒ / ở đây là phân số
  câu 2:
  12kg8g = 12008g
  ⇒ kg đến g thì phải đi qua 2 đơn vị đó là hg và dag
  ⇒ nên 12kg8g bằng 12008g
  bạn xem hình bên dưới cuối bài để tham khảo nhé
  câu 3:
  75 000m = 75km
  ⇒ m xuống km phải qua 2 đon vị đó là hm và dam là phải bỏ 2 số 0 nhưng tính thêm cả m nên phải bỏ 3 số 0.
  ⇒ nên 75 000m bằng 75km
  bạn xem hình bên dưới cuối bài để tham khảo nhé
  câu 4:
  đáp án + giải thích :
  mua 1 quyển vở hết số tiền là:
     30 000 : 5 = 6000 (đồng)
  mua 20 quyển hết số tiền là:
     6000 x 20 = 120 000 (đồng)
                      đ/s: 120 000đồng
      MONG BẠN CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT   
        @MẠNH HIẾU 1304   

  toan-lop-5-4-3-so-thich-hop-dien-vao-cho-trong-la-7-5-7-12-20-21-12-35-21-35-12kg8g-g

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )