Toán Lớp 5: Một ôtô và một xe máy khởi hành cùng lúc 12giờ 30phút và đi ngược chiều nhau trên quãng đường AB. Ôtô đi với vận tốc 51 km/giờ; xe máy

Toán Lớp 5: Một ôtô và một xe máy khởi hành cùng lúc 12giờ 30phút và đi ngược chiều nhau trên quãng
đường AB. Ôtô đi với vận tốc 51 km/giờ; xe máy đi với vận tốc bằng vận tốc ôtô. Hai xe gặp nhau
lúc 15giờ 15phút cùng ngày. Tính quãng đường AB?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một ôtô và một xe máy khởi hành cùng lúc 12giờ 30phút và đi ngược chiều nhau trên quãng đường AB. Ôtô đi với vận tốc 51 km/giờ; xe máy”

 1.                                          Bài giải 
  Tổng vận tốc là :
  51 + (51 x 2/3) = 85  ( km) 
  Hai xe gặp nhau lúc số thời gian là: 
  14 giờ 15 phút -12 giờ 30 phút = 2,75 ( giờ )
  Quãng đường AB dài là : 
  2,75 x 85 = 233,75 ( km) 
             Đáp số : 233,75 km
  Học tốt nha bae !
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải 
  Tổng vận tốc là :
  51 + (51 x 2/3) = 85  (km) 
  Hai xe gặp nhau lúc số thời gian là: 
  14 giờ 15 phút -12 giờ 30 phút = 2,75 (giờ)
  Quãng đường AB dài là : 
  2,75 x 85 = 233,75 (km) 
             Đáp số : 233,75 km
  $#Kaka379$

Viết một bình luận