Toán Lớp 7: cho tam giác abc. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho FB = 2/3 BC. trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD=CA. đường thẳng DE cắt cạn

Toán Lớp 7: cho tam giác abc. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho FB = 2/3 BC. trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD=CA. đường thẳng DE cắt cạnh AB tại E. chứng minh EA=EB

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho tam giác abc. trên cạnh BC lấy điểm F sao cho FB = 2/3 BC. trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD=CA. đường thẳng DE cắt cạn”

Viết một bình luận