Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : c) x^2 – 4 +2xy + y^2

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử :
c) x^2 – 4 +2xy + y^2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : c) x^2 – 4 +2xy + y^2”

 1. Giải đáp:
  =(x+y-2)(x+y+2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^2 -4+2xy+y^2
  =(x^2 +2xy+y^2) -4
  =(x+y)^2 -2^2
  =(x+y-2)(x+y+2)
  Áp dụng hằng đẳng thức 
  +) Số 1: (a+b)^2 =a^2 +2ab+b^2
  +) Số 3: a^2 -b^2 =(a-b)(a+b)

  Trả lời
 2.   $\text{x² – 4 + 2xy + y²}$ 
  $\text{= ( x² + 2xy + y² ) – 4}$
  $\text{= ( x + y )² – 4  ( Áp dụng HĐT thứ 1 : ( a + b )² = a² + 2ab + b² )}$
  $\text{= ( x + y )² -2²}$
  $\text{= ( x + y – 2 ) ( x + y + 2 ) ( Áp dụng HĐT thứ 3 : a² – b² = ( a + b ) ( a – b )}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận