Toán Lớp 9: Cho hình vuông ABCD. Qua A vẽ đường thẳng bất kì cắt cạnh BC và đường thẳng CD lần lượt tại E và F. Chứng minh : 1/ AE ^2 + 1/ AF^2= 1/

Toán Lớp 9: Cho hình vuông ABCD. Qua A vẽ đường thẳng bất kì cắt cạnh BC và đường thẳng CD lần lượt tại E và F. Chứng minh : 1/ AE ^2 + 1/ AF^2= 1/ AD ^2

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho hình vuông ABCD. Qua A vẽ đường thẳng bất kì cắt cạnh BC và đường thẳng CD lần lượt tại E và F. Chứng minh : 1/ AE ^2 + 1/ AF^2= 1/”

Viết một bình luận