Toán Lớp 5: một người gửi 32 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 6 % một năm theo hình thức tiền lãi năm trước được cộng vào tiền gửi năm sau .

By Diệu Hằng

Toán Lớp 5: một người gửi 32 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 6 % một năm theo hình thức tiền lãi năm trước được cộng vào tiền gửi năm sau . Hỏi 2 năm người đó có tất cả bao nhiêu tiền trong ngân hàng?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một người gửi 32 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 6 % một năm theo hình thức tiền lãi năm trước được cộng vào tiền gửi năm sau .”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số tiền lãi được năm đầu:
     32 000 000 x 6 = 1920000 VND
  Số tiền nhận được năm đầu:
  1 920 000 + 32 000 000 = 33920000 VND
  Số tiền nhận được trong 2 năm 
  33920000 + 1920000 = 35840000

  Trả lời
 2. Sau 1 năm người đó có tất cả số tiền trong ngân hàng là :
  32 000 000 + 32 000 000 × 6% = 33 920 000 ( đồng )
  Sau 2 năm người đó có tất cả số tiền trong ngân hàng là :
  33 920 000 + 33 920 000 × 6% = 35 955 200 ( đồng )
                                              Đáp số : 35 955 200 đồng
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận