Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một người gửi 32 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 6 % một năm theo hình thức tiền lãi năm trước được cộng vào tiền gửi năm sau .

Toán Lớp 5: một người gửi 32 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 6 % một năm theo hình thức tiền lãi năm trước được cộng vào tiền gửi năm sau . Hỏi 2 năm người đó có tất cả bao nhiêu tiền trong ngân hàng?

Comments ( 2 )

 1. Sau 1 năm người đó có tất cả số tiền trong ngân hàng là :
  32 000 000 + 32 000 000 × 6% = 33 920 000 ( đồng )
  Sau 2 năm người đó có tất cả số tiền trong ngân hàng là :
  33 920 000 + 33 920 000 × 6% = 35 955 200 ( đồng )
                                              Đáp số : 35 955 200 đồng
  #dtkc
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số tiền lãi được năm đầu:
     32 000 000 x 6 = 1920000 VND
  Số tiền nhận được năm đầu:
  1 920 000 + 32 000 000 = 33920000 VND
  Số tiền nhận được trong 2 năm 
  33920000 + 1920000 = 35840000

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )