Toán Lớp 5: Một người bỏ vốn ra mua nước mắm hết 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, người đó thu được 1 720 000 đồng. Hỏi : a. Tiền bán b

Toán Lớp 5: Một người bỏ vốn ra mua nước mắm hết 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, người đó thu được 1 720 000 đồng. Hỏi :
a. Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?
b. Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a)286,6666%
  b)186,666% 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Tiền bán bằng số phần trăm so với tiền vốn là:
  1 720 000:600 000xx100=286,6666% (chỉ lấy 4 chữ số sau phần thập phân)
  b) Số tiền lãi là:
  1 720 000 – 600 000=1 120 000(đồng)
  Người đó lãi số phầm trăm là:
  1 120 000 :600 000 xx100=186,6666% (chỉ lấy 4 chữ số sau phần thập phân)
  Đáp số:
  a)286,6666%
  b)186,666%

  Trả lời

Viết một bình luận