Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và có chiều cao bằng 23 m. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách kéo dài đáy bé

By Khánh Giao

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và có chiều cao bằng 23 m. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách kéo dài đáy bé cho bằng đáy lớn để được một hình chữ nhật, sau khi mở rộng diện tích miếng đất tăng thêm 207 m2.. Tính diện tích miếng đất chưa mở rộng?
Chính giữa đám đất hình vuông người ta đào một cái ao cũng hình vuông, biết cạnh đám đất hơn cạnh của cái ao là 20 m. Tính diện tích mảnh đất lúc đầu biết rằng diện tích đất còn lại sau khi đào ao là 480 m2.
Viết một bình luận