Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và có chiều cao bằng 23 m. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách kéo dài đáy bé

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và có chiều cao bằng 23 m. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách kéo dài đáy bé cho bằng đáy lớn để được một hình chữ nhật, sau khi mở rộng diện tích miếng đất tăng thêm 207 m2.. Tính diện tích miếng đất chưa mở rộng?
Chính giữa đám đất hình vuông người ta đào một cái ao cũng hình vuông, biết cạnh đám đất hơn cạnh của cái ao là 20 m. Tính diện tích mảnh đất lúc đầu biết rằng diện tích đất còn lại sau khi đào ao là 480 m2.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   diện tích = 828 m2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ta có pt 0,5*23*2\5x = 207
  <=> x =45 
  S=((0.6*45+45 )\2)*23 = 828

 2. @hanguyenkhanh
  Giải:
  Đáy của hình tam giác là :
  207 x 2 : 3 = 18(m)
  Đáy bé hình thang là :
  18 x 3 : 2 = 7(m)
  Đáy lớn hình thang là :
  27 : $\frac{3}{5}$ = 45(m)
  Diện tích hình thang là :
  (27+45) x 23 : 2 = 828 m²
    Đáp số: 828m²
  Giải
  Phần diện tích còn lại chia thành hai hình thang vuông bằng nhau.Diện tích mỗi hình thang vuông là:
     480 : 2 = 240(m²)
  Tổng 2 đáy của hình thang là:
    240 x 2 : 20 = 24(m)
  Đáy bé hình thang là:
  (24-20) : 2 = 2(m)
  Diện tích cái ao là:
    2 x 2 = 4 ( m)
  Diện tích mảnh đất lúc đầu là:
   480+4 = 484(m²)
    Đáp số: 484m²
  Chúc bạn học tốt ^_^
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )