Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một sân trường hình chữ nhật có diện tích 400m². Trên sân trường người ta trồng một bồn hoa hình vuông có cạnh 8m. Tỉ số phần trăm của

Toán Lớp 5: Một sân trường hình chữ nhật có diện tích 400m². Trên sân trường người ta trồng một bồn hoa hình vuông có cạnh 8m. Tỉ số phần trăm của diện tích bồn hoa và diện tích sân trường

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích bồn hoa là:
  8×8=64 (m^2)
  Tỉ số phần trăm của diện tích bồn hoa và diện tích sân trường là:
  (64:400×100) % =16%
  Đáp số: 16%.

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
                 Diện tích bồn hao là:
                       8 × 8=64  (m^2)
              Tỉ số phần trăm của diện tích bồn hoa và diện tích sân trường là:
                       64:400×100=16 %
                     Đáp số : 16 %

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )