Toán Lớp 5: Một sân trường hình chữ nhật có diện tích 400m². Trên sân trường người ta trồng một bồn hoa hình vuông có cạnh 8m. Tỉ số phần trăm của

Toán Lớp 5: Một sân trường hình chữ nhật có diện tích 400m². Trên sân trường người ta trồng một bồn hoa hình vuông có cạnh 8m. Tỉ số phần trăm của diện tích bồn hoa và diện tích sân trường

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
                 Diện tích bồn hao là:
                       8 × 8=64  (m^2)
              Tỉ số phần trăm của diện tích bồn hoa và diện tích sân trường là:
                       64:400×100=16 %
                     Đáp số : 16 %

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích bồn hoa là:
  8×8=64 (m^2)
  Tỉ số phần trăm của diện tích bồn hoa và diện tích sân trường là:
  (64:400×100) % =16%
  Đáp số: 16%.

  Trả lời

Viết một bình luận