Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Hòa tan 10kg đường vào 490g nước lã. Hỏi ta được một bình chứa bao nhiêu % đường

Toán Lớp 5: Hòa tan 10kg đường vào 490g nước lã. Hỏi ta được một bình chứa bao nhiêu % đường

Comments ( 2 )

 1. Bài làm :
  Ta được một bình chứa số % đường là :
  490 : 10 = 49 %
  Đáp số : 49%.
  đây nhé.

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
                  giải:
  Ta được một bình chứa bao nhiêu % đường là:
         490 : 10 = 49 (%)
  => ta được một bình chứa bao nhiêu 49% đường
                  đáp số: 49%
  $#N$
  $@Av.Star$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan