Toán Lớp 5: Hòa tan 10kg đường vào 490g nước lã. Hỏi ta được một bình chứa bao nhiêu % đường

Toán Lớp 5: Hòa tan 10kg đường vào 490g nước lã. Hỏi ta được một bình chứa bao nhiêu % đường

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
                  giải:
  Ta được một bình chứa bao nhiêu % đường là:
         490 : 10 = 49 (%)
  => ta được một bình chứa bao nhiêu 49% đường
                  đáp số: 49%
  $#N$
  $@Av.Star$

  Trả lời

Viết một bình luận