Toán Lớp 5: Bài 8: a/ Từ 2003 đến 2200 có bao nhiêu số chia hết cho 5 b/ Tính tổng dãy số đó . c/ số 2114 có thuộc dãy số đó không ? vì sao ?

Toán Lớp 5: Bài 8: a/ Từ 2003 đến 2200 có bao nhiêu số chia hết cho 5
b/ Tính tổng dãy số đó .
c/ số 2114 có thuộc dãy số đó không ? vì sao ?

TRẢ LỜI

 1. a ) Dãy các số chia hết cho 5 từ 2003 đến 2200 là : 2005 ; 2010 ; … ; 2200
  Dãy số đó có tất cả các số là  :
  ( 2200 – 2005 ) : 5 + 1 = 40 ( số )
  b ) Tổng của dãy số đó là :
  ( 2200 + 2005 ) xx 40 : 2 = 84100 
  c ) Số 2114 không thuộc dãy số đó vì số 2114 không chia hết cho 5
  #dtkc
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Bài 8: a/ Từ 2003 đến 2200 có bao nhiêu số chia hết cho 5
  lấy (2200-2003):5=39(dư 2)
  tổng dãy số là:
  2200-2003=197
  số 2114 ko thuộc trong dãy số vì không chia hết cho 5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận