Toán Lớp 5: Bài 8: a/ Từ 2003 đến 2200 có bao nhiêu số chia hết cho 5 b/ Tính tổng dãy số đó . c/ số 2114 có thuộc dãy số đó không ? vì sao ?

By Audrey

Toán Lớp 5: Bài 8: a/ Từ 2003 đến 2200 có bao nhiêu số chia hết cho 5
b/ Tính tổng dãy số đó .
c/ số 2114 có thuộc dãy số đó không ? vì sao ?
Viết một bình luận