Toán Lớp 8: Tìm GTLN,GTNN của biểu thức:(x-1)(x+2)(x+3)(x+6) mn giải kĩ từng bước hộ em ạ ,em cảm ơn(đừng làm tắt nha)

By Thu Giang

Toán Lớp 8: Tìm GTLN,GTNN của biểu thức:(x-1)(x+2)(x+3)(x+6)
mn giải kĩ từng bước hộ em ạ ,em cảm ơn(đừng làm tắt nha)
Viết một bình luận