Toán Lớp 5: một lớp học có 25 học sinh trong đó có 10 học sinh nữ hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp

By Thu Giang

Toán Lớp 5: một lớp học có 25 học sinh trong đó có 10 học sinh nữ hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp

0 bình luận về “Toán Lớp 5: một lớp học có 25 học sinh trong đó có 10 học sinh nữ hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số học sinh nam lớp đó là:
      25 – 10 = 15 ( học sinh )
  số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp là:
       15 : 25 x 100 = 60 %
  đáp số : 60% số học sinh cả lớp
  Khánh Nhi* ( xin hay nhất )

  Trả lời

Viết một bình luận