Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Hai đoạn thẳng AC BD vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng tính độ dài AB BC CD DA biết AC = 12 cm BD = 16 c

Toán Lớp 7: Hai đoạn thẳng AC BD vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng tính độ dài AB BC CD DA biết AC = 12 cm BD = 16 cm

Comments ( 1 )

 1. Gọi I là giao điểm của AC và BD
  Ta có: I là trung điểm AC nên IA = IC = $\frac{AC}{2}$ =6cm
  Vì I là trung điểm của BD nên IB = ID = $\frac{BD}{2}$=8cm
  Áp dụng định lí pitago vào Δ vuông AIB ta có:
  AB²= IA²+IB²
  AB²=6²+8²=36+64=100
  Vậy AB = 10 cm
  Mặt khác: ΔIAB=ΔIAD=ΔICB=ΔICD(c.g.c)
  ⇒ AD = BC = CD = AB = 10cm
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mình 5 sao + ctlhn nha!CẢm ơn bạn!
  @nphuongngan451

  toan-lop-7-hai-doan-thang-ac-bd-vuong-goc-voi-nhau-va-cat-nhau-tai-trung-diem-cua-moi-doan-thang

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung