Toán Lớp 7: tìm x,y,z biết x/5=y/7=z/3 và x+y-z=-27

By Ngọc Sa

Toán Lớp 7: tìm x,y,z biết x/5=y/7=z/3 và x+y-z=-27

0 bình luận về “Toán Lớp 7: tìm x,y,z biết x/5=y/7=z/3 và x+y-z=-27”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
    x/5=y/7=z/3 và x+y-z= -27
  Áp dụng công thức dãy tỉ số bằng nhau, có:
   x/5=y/7=z/3= x+y-z/ 5+7-3=-27/9=-3
  => x= 5.(-3)=-15 ; y= 7.(-3)= -21;  z=3.(-3)=-9

  Trả lời

Viết một bình luận