Toán Lớp 7: Tìm GTNN của biểu thức: / x+1/ + / x+3/ + 2020

By Chi Mai

Toán Lớp 7: Tìm GTNN của biểu thức: / x+1/ + / x+3/ + 2020

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm GTNN của biểu thức: / x+1/ + / x+3/ + 2020”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  |x+1|+|x+3|+2020
  |x+1|≥0∀x
  |x+3|≥0∀x
  |x+3|>|x+1|≥0∀x
  Dấu ‘=’ xảy ra khi:
  |x+3|=0<=>x=-3
  |x+1|+|x+3|+2020=|-3+1|+|-3+3|+2020=-2+0+2020=2018
  Vậy x=-3 thì |x+1|+|x+3|+2020_(min)=2018

  Trả lời

Viết một bình luận