Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác MNP cs MN=MP, A là trung điểm của NP a) Chứng minh tam giác MNA = tam giác MPA b) Trên tia đối của tia AM lấy điểm D sao c

Toán Lớp 7: cho tam giác MNP cs MN=MP, A là trung điểm của NP
a) Chứng minh tam giác MNA = tam giác MPA
b) Trên tia đối của tia AM lấy điểm D sao cho AD=AM
Chứng minh MP=ND
c) Chứng minh MN song song PD
d) Trên nửa mặt phẳng bờ là MP không chứa điểm N, vẽ tia Mx song song NP lấy điểm I thuộc Mx sao cho MI=NP. Chứng minh 3 điểm D,P,I thẳng hàng

Comments ( 1 )

 1. a) Xét ΔMNA và ΔMPA có:
  – MN=MP (gt)
  – AN = AP (gt)
  – MA cạnh chung
  ⇒ ΔMNA = ΔMPA ( c.c.c)
  b) Xét ΔMAP và ΔDAN có:
  – AD = AM (gt)
  – AN = AD (gt)
  – góc MPA (P) = góc DNA (N) (vì đây là 2 góc tương ứng)
  ⇒ ΔMAP = ΔDAN (c.g.c)
  ⇒ MP = ND (2 góc tương ứng)
  c) Vì ΔMAP = ΔDAN (cmt)
  ⇒ góc MPA (P) = góc DNA (N) (tương ứng)
  mà 2 góc này ở vị trí so le trong ⇒ MP // ND
  d) mk ko biết làm thông cảm nah
  mk đang đi cày đoàn nên mong các bạn thông cảm hoặc ai biết thì có thể gợi ý cho mk
  nếu có j sai thì bình luận để mk sửa nha
  thông cảm giúp mk vì phải vừa ôn thi, vừa dọn dẹp, vừa bán hàng vừa CÀY ĐOÀN nên mk phải làm nhanh nha!!
  chứ tại đi cày nên đọc và làm nhanh ạ
  mk cũng tốn công bấm máy làm nên tuss và mấy bạn thông cảm
  $@su$
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-mnp-cs-mn-mp-a-la-trung-diem-cua-np-a-chung-minh-tam-giac-mna-tam-giac-m

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )