Toán Lớp 5: Một hình vuông có diện tích là 36 cm2.Tìm cạnh của hình vuông đó

By Quỳnh Ngân

Toán Lớp 5: Một hình vuông có diện tích là 36 cm2.Tìm cạnh của hình vuông đó

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một hình vuông có diện tích là 36 cm2.Tìm cạnh của hình vuông đó”

Viết một bình luận