Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình vuông có diện tích là 36 cm2.Tìm cạnh của hình vuông đó

Toán Lớp 5: Một hình vuông có diện tích là 36 cm2.Tìm cạnh của hình vuông đó

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Độ dài cạnh hình vuông đó là :
  $\sqrt[]{36}$ = 6 cm
  Đáp số 6cm

 2.  Vì: 36=6×6
  => Cạnh của hình vuông là: 6cm
  Đáp số: 6cm
  ______________________________________
  Diện tích hình vuông bằng: a×a hoặc a^2
  $@Masonn$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )