Toán Lớp 8: Cho ΔABC vuông tại A, có AH là đường cao. Biết AC=8cm, AB=6cm. Tính AH.

By Thu Ánh

Toán Lớp 8: Cho ΔABC vuông tại A, có AH là đường cao. Biết AC=8cm, AB=6cm. Tính AH.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho ΔABC vuông tại A, có AH là đường cao. Biết AC=8cm, AB=6cm. Tính AH.”

 1. Áp dụng định lý Pi-ta-go , ta có :
  AC²+AB²=BC²
  =>8²+6²=BC²
  =>64+36=BC²
  =>100=BC²
  => $BC=\sqrt{100}=10(cm)$
  Mà \Delta AHC$\backsim$\Delta CAB =>(AH)/(AC)=(AB)/(BC)
  =>(AH)/8=6/10
  =>AH=6/10 .8
  =>AH=48/10=4,8
  Vậy AH=4,8cm

  toan-lop-8-cho-abc-vuong-tai-a-co-ah-la-duong-cao-biet-ac-8cm-ab-6cm-tinh-ah

  Trả lời

Viết một bình luận