Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình thang có diện tích 20 mét vuông, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. tính chiều cao của hình thang Tính trung bình cộng hai đáy của m

Toán Lớp 5: Một hình thang có diện tích 20 mét vuông, đáy lớn 55dm và đáy bé 45dm. tính chiều cao của hình thang
Tính trung bình cộng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7 mét vuông và chiều cao bằng 2 mét

Comments ( 2 )

 1. a) Đổi: 20m²=2000dm²
  Chiều cao hình thang đó là:
  2000×2:(55+45)=40 ( dm )
  b) Trung bình cộng hai đáy là:
  (7×2)/(2):2=3,5 ( m )
  Đáp số : a) 40 dm ; b) 3,5 m
   

 2. Giải đáp:
   Chúc bạn học tốt &.&
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Đổi:  
  Chiều cao hình thang đó là :
  ( dm )
  b, Trung bình cộng  đáy là :
   ( m )
  Đáp số :….

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang