Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một tấm bìa hình thang cân có độ dài hai đáy là 8cm và 12cm. Chiều cao của tấm bìa bằng cạnh của một hình vuông có chu vi 28cm. Tính di

Toán Lớp 6: Một tấm bìa hình thang cân có độ dài hai đáy là 8cm và 12cm. Chiều cao của tấm bìa bằng cạnh của một hình vuông có chu vi 28cm. Tính diện tích tấm bìa đó

Comments ( 1 )

 1. Cạnh hình vuông có chu vi 28 cm là:
  28 : 4 = 7 cm
  Diện tích tấm bìa đó là:
  ( 8 + 12 ) x 7: 2= 70 cm
  Đáp số: 70 cm
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )