Toán Lớp 5: Một cửa hàng ngày đầu bán được 3/4 số đường trong kho được 4500000 đồng . Và còn lại 125 kg . Ngày sau bán được 4/5 số đường còn lại .

Toán Lớp 5: Một cửa hàng ngày đầu bán được 3/4 số đường trong kho được 4500000 đồng . Và còn lại 125 kg . Ngày sau bán được 4/5 số đường còn lại . Tính số tiền bán được ngày hôm sau và hỏi còn bao nhiêu ki-lô-gam đường chưa bán được?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một cửa hàng ngày đầu bán được 3/4 số đường trong kho được 4500000 đồng . Và còn lại 125 kg . Ngày sau bán được 4/5 số đường còn lại .”

 1. Giải đáp:
  $\textit{- Số tiền bán được ngày hôm sau: 1200000 (đồng)}$
  $\textit{- Lượng đường chưa bán được: 25 (kg)}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\textit{Khi bán được 3/4 số đường, cửa hàng còn lại 125 kg}$
  $\textit{Lượng đường trong kho ban đầu là: 125 : $\frac{1}{4}$ = 500 kg đường}$
  $\textit{Lượng đường bán được là: 500 – 125 = 375 (kg)}$
  $\textit{Số tiền mỗi kg đường: $\frac{4500000}{375}$ = 12000 (đồng)}$
  $\textit{Số đường được bán vào ngày hôm sau: 125}$ x $\textit{$\frac{4}{5}$ = 100 (kg)}$
  $\textit{Số tiền bán được: 12000}$ x $\textit{100 = 1200000 (đồng)}$
  $\textit{Số đường chưa bán được: 125 -100 = 25 (kg)}$

 2. Khi bán được 3/4 số đường, cửa hàng còn lại 125 kg
  Lượng đường trong kho ban đầu là: 125 : 14 = 500 kg đường
  Lượng đường bán được là: 500 – 125 = 375 (kg)
  Số tiền mỗi kg đường: 4500000375 = 12000 (đồng)
  Số đường được bán vào ngày hôm sau: 125 x 45 = 100 (kg)
  Số tiền bán được: 12000 x 100 = 1200000 (đồng)
   

Viết một bình luận