Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có ABC = 60 độ.Qua A kẻ đường thẳng d song song với BC. Trên d lấy điểm D sao cho AD = DC. a) Tính số đo g

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có ABC = 60 độ.Qua A kẻ đường thẳng d song song với BC. Trên d lấy điểm D sao cho AD = DC.
a) Tính số đo gócBAD .
b) Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân.
c) Gọi E là trung điểm của BC. Chứng minh tứ giác ADEB là hình thoi.

Comments ( 1 )

 1. a) Xét ΔABC có góc A = 90o,B = 60o ⇒ C = 30o ⇒ C = 30o
  Ta có: Ax // BC ⇒ ∠BCA = ∠DAC = 30o ⇒ ∠BCA = ∠DAC = 30o
  ∠BAD = ∠BAC +∠DAC = 90o + 30o = 30o
  Vậy ∠DAC = 30o, ∠BAD = 120o
  b) Ta có AD = DC nên △ADC cân tại D
  ⇒ ∠DAC = ∠DCA =
  30o
  ∠BCD = ∠DCA + ∠ACB = 30o + 30= 60o
  Xét tứ giác ABCD có: ∠B = ∠C = 60o
  ⇒ ABCD là hình thang cân.
  c) Ta có: △ABC vuông tại A, BE = EC
  ⇒ AE = EB
  Xét tứ giác ABED có:
  BE // AD
  BE = AD
  ⇒ ABED là hình bình hành
  Lại có AD = AB (= DC)
  nên ABED là hình thoi
  Xin hay nhất ạ
  nguyenquanghuy24#
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )