Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC=tam giác A’B’C’ biết AB=8cm; B’C’=2cm; AC=6cm. Khi đó chu vi của mỗi tam giác là: A. 10cm B. 16cm C. 15cm D. 24cm

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC=tam giác A’B’C’ biết AB=8cm; B’C’=2cm; AC=6cm. Khi đó chu vi của mỗi tam giác là:
A. 10cm
B. 16cm
C. 15cm
D. 24cm

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC=tam giác A’B’C’ biết AB=8cm; B’C’=2cm; AC=6cm. Khi đó chu vi của mỗi tam giác là: A. 10cm B. 16cm C. 15cm D. 24cm”

Viết một bình luận