Toán Lớp 9: Cho hàm số y=(2m+1)x + n (d) Tìm m,n để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm A ( 0; 3-2√2) và cắt trục hoành tại điểm B (1;0)

Toán Lớp 9: Cho hàm số y=(2m+1)x + n (d)
Tìm m,n để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm A ( 0; 3-2√2) và cắt trục hoành tại điểm B (1;0)

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho hàm số y=(2m+1)x + n (d) Tìm m,n để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm A ( 0; 3-2√2) và cắt trục hoành tại điểm B (1;0)”

Viết một bình luận