Toán Lớp 7: Ba tổ sản xuất được giao làm ba khối lượng công việc như nhau. Tổ thứ nhất làm xong công việc trong 4 giờ, tổ thứ hai làm xong công việ

Toán Lớp 7: Ba tổ sản xuất được giao làm ba khối lượng công việc như nhau. Tổ thứ nhất làm xong công việc trong 4 giờ, tổ thứ hai làm xong công việc trong 6 giờ và tổ thứ ba làm xong công việc trong 5 giờ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiều người, biết năng suất lao động của mỗi người là như nhau và tổng số người của cả ba tổ là 74 người.
Giúp mình vsss

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Ba tổ sản xuất được giao làm ba khối lượng công việc như nhau. Tổ thứ nhất làm xong công việc trong 4 giờ, tổ thứ hai làm xong công việ”

 1. Gọi số người của 3 tổ lần lượt là a,b,c
  Vì số người và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có :
  a4=b6=c5
  Hay \frac{a4}{60}=\frac{b6}{60}=\frac{C5}{60}
  a/15=b/10=c/12
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  a/15=b/10=c/12=\frac{a+b+c}{15+10+12}=74/37=2
  =>a=2.15=30
  b=2.10=20
  c=2.12=24

Viết một bình luận