Toán Lớp 4: Bài 1:Có 5 tờ giấy, người ta xé mỗi tờ giấy đó thành 6 mảnh. Lại lấy một số mảnh giấy nào đó, xé mỗi mảnh thành 6 mảnh. Cứ như vậy sa

Toán Lớp 4: Bài 1:Có 5 tờ giấy, người ta xé mỗi tờ giấy đó thành 6
mảnh. Lại lấy một số mảnh giấy nào đó, xé mỗi
mảnh thành 6 mảnh. Cứ như vậy sau một số lần,
người ta đếm được 2019 mảnh giấy. Hỏi người ta
đếm đúng hay sai?
Bài 2: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số chia
hết cho 5? Hãy nêu cách tính?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Bài 1:Có 5 tờ giấy, người ta xé mỗi tờ giấy đó thành 6 mảnh. Lại lấy một số mảnh giấy nào đó, xé mỗi mảnh thành 6 mảnh. Cứ như vậy sa”

 1. Giải đáp:
  Người ta đem như vậy là sai
  Giải thích 
  Vì đây là người ta cứ xe liên tiếp như vậy mỗi lần 6 mạnh thì đây ta sẽ được một số chắn mà đây lại là 2001 mảnh (2001 không phải là số chẵn) nên ta có thể biết được người ta đếm sai

 2. Câu 1Ta có 2019:6=336 dư 3 nên người ta đếm nhầm
  Câu 2: Các số có 3 chữ số chia hết cho 5 là 100,105,110,….,990,995.
  Số các số hạng là (995-100):5+1=180 số

Viết một bình luận