Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: lúc đầu số vịt dưới ao nhiều gấp 4 lần số vịt trên bờ nhưng sau khi 3 con vịt từ trên bờ nhảy xuống ao bơi lội thì số vịt dưới ao nhiều

Toán Lớp 5: lúc đầu số vịt dưới ao nhiều gấp 4 lần số vịt trên bờ nhưng sau khi 3 con vịt từ trên bờ nhảy xuống ao bơi lội thì số vịt dưới ao nhiều gấp 8 lần số vịt trên bờ hỏi cả đàn có bao nhiêu con vịt ?

Comments ( 2 )

 1. Lúc đầu số vịt trên bờ bằng số phần số vịt cả đàn là:

  1:(1+4)=151:(1+4)=15

  Sau khi 33 con vịt từ trên bờ nhảy xuống ao thì số vịt trên bờ bằng:

  1:(1+8)=191:(1+8)=19 (số vịt cả đàn)

  33 con vịt ứng với:

  15−19=44515-19=445 (số vịt cả đàn).

  Đàn đó có số con vịt là:

  3:445=18,753:445=18,75 (con)

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Lúc đầu số vịt trên bờ bằng số phần số vịt cả đàn là:
  1 : (1 + 4) = 1/5
  Sau khi 3 con vịt từ trên bờ nhảy xuống ao thì số vịt trên bờ bằng:
  1 : (1 + 8) = 1/9 (số vịt cả đàn)
  3 con vịt ứng với:
  1/5 – 1/9 = 4/45 (số vịt cả đàn).
  Đàn đó có số con vịt là:
  3 : 4/45 = 18,75 (con)
  Đề bài sai rồi, số vịt của cả đàn này bị lẻ.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )