Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 6/ Tìm số tự nhiên x, biết: 38,46

Toán Lớp 5: 6/ Tìm số tự nhiên x, biết: 38,46

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:(B)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  38,46<x<39,08
  Vì 38,46<39 và 39<39,08
  Nên số đó là 39(B)
   

 2. Giải đáp : C
  Giải thích:
  +Ta có : 38,46<x<39,08 
  Mà x \in N
  => x=39
  + 38<38,46
  +40,41<39,08
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Linh