Toán Lớp 5: 6/ Tìm số tự nhiên x, biết: 38,46

Toán Lớp 5: 6/ Tìm số tự nhiên x, biết: 38,46

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 6/ Tìm số tự nhiên x, biết: 38,46<x<39,08 A. 38 B. 39 C. 40 D. 41”

Viết một bình luận