Toán Lớp 5: Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi hành từ A đến B với vận tốc 65 km/h. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô khác xuất phát từ B đến A với vận tốc 75 k

Toán Lớp 5: Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi hành từ A đến B với vận tốc 65 km/h. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô khác xuất phát từ B đến A với vận tốc 75 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Biết rằng A cách B 657,5 km.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   12 giờ 30 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thời gian ô tô thứ nhất đã đi được khi ô tô thứ hai xuất phát là:
    8 giờ 30 phút -7 giờ= 1 giờ 30 phút=1,5 (giờ)
  Khi ô tô thứ hai bắt đầu đi thì ô tô thứ nhất đã đi được quãng đường là:
   65*1,5=97,5(km)
  Tổng vận tốc hai xe là:
   65+75=130(km/h)
  Quãng đường phải đi còn lại là:
   657,5-97,5=560 (km)
  Thời gian 2 xe gặp nhau là:
  560:130=4(giờ)
  Hai xe gặp nhau lúc số giờ là:
  8 giờ 30 phút+4 giờ=12 giờ 30 phút
  Đáp số:12 giờ 30 phút

  Trả lời
 2. Thời gian ô tô thứ nhất đi trước là:
  8 giờ 30 phút – 7 giờ = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
  Quãng đường ô tô thứ nhất đi trước là:
  65 × 1,5 = 97,5  (km)
  Tổng vận tốc hai ô tô là:
  65 + 75 = 140 (km/giờ)
  Thời gian hai xe gặp nhau là:
  (657,5 – 97,5) : 140 = 4 (giờ)
  Thời điểm họ gặp nhau là:
  8 giờ 30 phút + 4 giờ = 12 giờ 30 phút
  Đáp số: 12 giờ 30 phút

  Trả lời

Viết một bình luận