Toán Lớp 6: Một lớp học có số HS nữ bằng 5/3 số HS nam . Nếu 10 HS nam chưa vào lớp thì số HS nữ gấp 7 lần số HS nam. Tính số HS nam và nữ của lớp

Toán Lớp 6: Một lớp học có số HS nữ bằng 5/3 số HS nam . Nếu 10 HS nam chưa vào lớp thì số HS nữ gấp 7 lần số HS nam. Tính số HS nam và nữ của lớp đó .

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do số học sinh nữ bằng $\frac{5}{3}$  số học sinh nam
  Số học sinh nam = $\frac{3}{8}$  số học sinh cả lớp
  Nếu số học sinh nam chưa vào lớp thì số học sinh nữ gấp 7 lần số học sinh nam, hay số học sinh nam chiếm $\frac{1}{8}$ số học sinh cả lớp 
  Phân số chỉ 10 bạn học sinh nam là:
   (số học sinh cả lớp)
  Số học sinh của lớp đó là:
   (học sinh)
  Số học sinh nam là:
  15 (học sinh)
  Số học sinh nữ là:
  40-15=25 ( học sinh)
  Đáp số: nam:15 học sinh.
                nữ: 25 học sinh
  Học tốt~~~
  #Trâm#
  #Nocopy#
  Xin hay nhất*

  Trả lời
 2.  Vì số học sinh nữ = 5/3 số học sinh nam 
  Nên số học sinh nam = 3/8số học sinh cả lớp 
  Nếu 10 học sinh nam chưa vào lớp thì số học sinh nam chiếm 1/8 số học sinh cả lớp 
  Phân số chỉ 10 học sinh nam là:
        3/8 – 1/8 = 2/8 = 1/4 
  Số học sinh của lớp đó là: 
        10 : 1/4 = 40 (học sinh)
  Số học sinh nam là: 
        40 . 3/8 = 15 (học sinh)
  Số học sinh nữ là: 
         40 – 15 = 25 (học sinh)
                 Đáp số: nam $15$ học sinh 
                                Nữ $25$ học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận