Toán Lớp 6: Tính hợp lí: `6,5 + 4 + 3,5 + 6 + 33,06`

Toán Lớp 6: Tính hợp lí: 6,5 + 4 + 3,5 + 6 + 33,06

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  53,06
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  6,5 + 4 + 3,5 + 6 + 33, 06
  =  (6,5 + 3,5) + (4 + 6) + 33,06
  =   10                +        10    + 33,06 
  = 20               +           33,06
  = 53,06

  Trả lời

Viết một bình luận