Toán Lớp 5: Lớp 5A có 50 học sinh số bạn năm hơn số bạn nữ 10 bạn tỉ số phần trăm của các bạn nữ và cả lớp là

Toán Lớp 5: Lớp 5A có 50 học sinh số bạn năm hơn số bạn nữ 10 bạn tỉ số phần trăm của các bạn nữ và cả lớp là

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Lớp 5A có 50 học sinh số bạn năm hơn số bạn nữ 10 bạn tỉ số phần trăm của các bạn nữ và cả lớp là”

 1. Giải đáp : 40%
  Giải  :
  Số học sinh nam lớp 5A là :
  ( 50 + 10 ) : 2 = 30 ( bạn )
  Số học sinh nữ lớp 5A là :
  30 – 10 = 20 ( bạn )
  Tỉ số phần trăm của các bạn nữ và cả lớp là :
  20 : 50 x 100 = 40%
                 Đáp số :…… 
  No copy.
   

Viết một bình luận