Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Lớp 5A có 50 học sinh số bạn năm hơn số bạn nữ 10 bạn tỉ số phần trăm của các bạn nữ và cả lớp là

Toán Lớp 5: Lớp 5A có 50 học sinh số bạn năm hơn số bạn nữ 10 bạn tỉ số phần trăm của các bạn nữ và cả lớp là

Comments ( 2 )

 1. Số học sinh nam lớp 5A có là:
  (50 + 10) : 2 = 30 (bạn)
  Số học sinh nữ lớp 5A có là:
  30 – 10 = 20 (bạn)
  Tỉ số % các bạn nữ so với cả lớp là:
  20 : 50 × 100 = 40% 
  Đáp số: 40%
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!
  @Drew Mclntyre
   

 2. Giải đáp : 40%
  Giải  :
  Số học sinh nam lớp 5A là :
  ( 50 + 10 ) : 2 = 30 ( bạn )
  Số học sinh nữ lớp 5A là :
  30 – 10 = 20 ( bạn )
  Tỉ số phần trăm của các bạn nữ và cả lớp là :
  20 : 50 x 100 = 40%
                 Đáp số :…… 
  No copy.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan