Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. a) Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao? b) Tia phân giác của góc B cắt AC tại K. Từ K

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.
a) Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?
b) Tia phân giác của góc B cắt AC tại K. Từ K kẻ KH vuông góc BC (H BC). Tia BA cắt tia HK
tại E. Chứng minh rằng: BA =BH và AH//EC mn giúp iem vs ạ

Comments ( 1 )

 1. a) \text{Ta có :} 5^2 = 25
  \text{Mà :} 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25
  => \text{ΔABC là Δ vuông}
  b) \text{Xét Δ vuông ABK và Δ vuông HBK có :}
  \text{BK chung}
  \hat{B_1} = \hat{B_2} \text{BK là phân giác)
  => \text{Δ vuông ABK = Δ vuông HBK (c.h-g.n)}
  => BA = BH => \text{ΔABH cân tại B}
  \text{Xét ΔKAE và ΔKHC có :}
  \hat{K_1} = \hat{K_2} \text{(đối đỉnh)}
  \text{KA = KH (ΔABK = ΔHBK)}
  \hat{A} = \hat{H} (= 90^0)    
  => ΔKAE = ΔKHC (g.c.g)
  => AE = HC
  \text{Ta có :} BA = BH \text{(cmt)}  
  \text{và : AE = HC \text{(cmt)}
  => BA + AE = BH + HC
  => BE = BC => \text{ΔBEC cân tại B}
  \text{Ta có : ΔBAH cân tại B} => \hat{BHA} = (180^0 – \hat{B})/2  
  \text{Lại có: ΔBEC cân tại B} => \hat{BCE} = (180^0 – \hat{B})/2 
  => \hat{BHA} = \hat{BCE} . \text{Mà hai góc này ở vị trí đồng vị => AH // EC} 

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-3cm-ac-4cm-bc-5cm-a-tam-giac-abc-la-tam-giac-gi-vi-sao-b-tia-p

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )