Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện: 20,21 x 0,99 + 20,21 : 100

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện:
20,21 x 0,99 + 20,21 : 100

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện: 20,21 x 0,99 + 20,21 : 100”

Viết một bình luận