Toán Lớp 5: lớp 5A có 36 học sinh , trong đó có 15 học sinh nữ

By Lan Phương

Toán Lớp 5: lớp 5A có 36 học sinh , trong đó có 15 học sinh nữ Số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh cả lớp là bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 5: lớp 5A có 36 học sinh , trong đó có 15 học sinh nữ”

 1. Answer
  $\text{Số học sinh nữ chiếm số phầm trăm số học sinh cả lớp là}$
  15 : 36 = 0,41666… ~~ 0,42%
  $\text{Số học sinh nam của lớp đó là:}$
  36 – 15 = 21 $\text{(học sinh)}$
  $\text{Số học sinh nữ chiếm số phầm trăm số học sinh cả lớp là}$
  21 : 36 = 0,58333… ~~ 0,58% 

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh nữ chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:
  (15 xx 100)/36 % ~~ 42% (tổng số học sinh cả lớp)
  Lớp có số học sinh nam là:
  36-15=21 (học sinh)
  Số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:
  (21 xx 100)/36% ~~58% (tổng số học sinh cả lớp)
  Đáp số: Nữ: 42% tổng số học sinh cả lớp
               Nam: 58% tổng số học sinh cả lớp
   

  Trả lời

Viết một bình luận