Toán Lớp 10: cho tam giác ABC và 3 điểm M N K thỏa vectơAM =2/3 vectoAB, vetoAN = 1/3vectoAC, vectoBK =-1/3vectoBC theo AB và AC

By Nhi

Toán Lớp 10: cho tam giác ABC và 3 điểm M N K thỏa vectơAM =2/3 vectoAB, vetoAN = 1/3vectoAC, vectoBK =-1/3vectoBC theo AB và AC

0 bình luận về “Toán Lớp 10: cho tam giác ABC và 3 điểm M N K thỏa vectơAM =2/3 vectoAB, vetoAN = 1/3vectoAC, vectoBK =-1/3vectoBC theo AB và AC”

 1. Ta có: \vec{AK} = \vec{AB} + \vec{BK}
                     = \vec{AB} -1/3\vec(BC)
                     =\vec{AB} +1/3 \vec{AB}- 1/3 \vec{AC}
                     = 4/3\vec{AB}-1/3 \vec(AC)
  Vậy: \vec{AK}= 4/3\vec{AB}-1/3 \vec(AC)

  toan-lop-10-cho-tam-giac-abc-va-3-diem-m-n-k-thoa-vectoam-2-3-vectoab-vetoan-1-3vectoac-vectobk

  Trả lời

Viết một bình luận