Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm là 0,9% 1 tháng. Bác minh gửi tiết kiệm 40 000 000 đồng. Vậy sau 2 tháng bác Minh có số tiền lãi là bao nhiêu ( biết

Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm là 0,9% 1 tháng. Bác minh gửi tiết kiệm 40 000 000 đồng. Vậy sau 2 tháng bác Minh có số tiền lãi là bao nhiêu ( biết rằng lãi của mỗi tháng đều gộp vào gốc của tháng tiếp theo)

Comments ( 2 )

 1. Sau 2 tháng bác Minh có số tiền lãi là
   40 000 000 x ( 0,9 x 2 ) = 72 000 000( đồng )
  Đáp số:…

 2. Lời giải chi tiết:
  Sau mỗi tháng số tiền bác Minh nhận được tương ứng số phần trăm tháng trước là:
       100%+0,9%=100,9 (%)
  Sau 1 tháng bác Minh nhận được số tiền là:
       40000000xx100,9=40360000 (đồng)
  Sau 2 tháng bác Minh có số tiền lãi là:
       40360000xx0,9=363240 (đồng)
                   Đáp số: 363240 đồng.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )