Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Hiệu hai số là 57 Nếu Gạch bỏ chữ số 3 ở cuối số bị trừ ta sẽ trừ số trừ Tìm hai số đó Các bạn giải theo cách Tiểu học nha

Toán Lớp 5: Hiệu hai số là 57 Nếu Gạch bỏ chữ số 3 ở cuối số bị trừ ta sẽ trừ số trừ Tìm hai số đó
Các bạn giải theo cách Tiểu học nha

Comments ( 2 )

 1. Vì gạch bỏ chữ số 3 ở cuối số bị trừ ta sẽ được số trừ nên số bị trừ bằng 10 lần số trừ cộng với 3, ta có sơ đồ sau :
  Số bị trừ : |——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
  Số trừ :     |——|
  Số trừ là :
  (57-3):(10-1) = 6
  Số bị trừ là :
  57 + 6=63
  Đáp số :  Số trừ: 6
                 Số bị trừ:  63
   

 2. Bạn ơi trường mình cho làm cách này rồi , bạn xem cách này trường bạn có cho làm không nha ????
  Có gì không hiểu bạn hỏi mình ở phần bình luận nha . Bạn vote 5 sao và cảm ơn và bình chọn câu trả lời hay nhất giúp mình nha ( nếu được )
  ????????ú???? ????ạ???? ????ọ???? ????ố????
  toan-lop-5-hieu-hai-so-la-57-neu-gach-bo-chu-so-3-o-cuoi-so-bi-tru-ta-se-tru-so-tru-tim-hai-so-d

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )