Toán Lớp 7: cho tam giac ABC,biết góc a=70 độ ,góc c= 40 độ .tính góc b

By Hòa Tâm

Toán Lớp 7: cho tam giac ABC,biết góc a=70 độ ,góc c= 40 độ .tính góc b
Viết một bình luận