Toán Lớp 5: hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả mãn điều kiện: a. chia hết cho 2. b. chia hết cho 4. c. chi

Toán Lớp 5: hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả mãn điều kiện: a. chia hết cho 2. b. chia hết cho 4. c. chia hết cho cả 2 và 5.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả mãn điều kiện: a. chia hết cho 2. b. chia hết cho 4. c. chi”

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    a.Chia hết cho 2: 450;540;490;940;950;590;504;954;904;594.
    b.Chia hết cho 4: 540;504;940;904.
    c.Chia hết cho cả 2 và 5: 540;450;950;590;940;490.

    Trả lời

Viết một bình luận