Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại a.Vẽ BD là phân giác của góc ABC .Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = BA A, Tam giác Abd= MBD B, Dm vuông g

By Thúy Mai

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại a.Vẽ BD là phân giác của góc ABC .Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = BA
A, Tam giác Abd= MBD
B, Dm vuông góc với BC
C, kế CN vuông góc với BD tại N, tia CN cắt tia BA tại P, Chứng minh: Tam giác CDP cân
Viết một bình luận