Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3,2 tấn thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa thứ hai 0,6 tấn thóc. Như vậy thửa thứ hai thu được

Toán Lớp 5: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3,2 tấn thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch nhiều hơn thửa thứ hai 0,6 tấn thóc. Như vậy thửa thứ hai thu được …kg thóc

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thửa ruộng thứ 2 thu được là:
      (3,2-0,6):2=1,3(tấn)=1300(kg)
              Đáp số: 1300 kg thóc

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thửa ruộng thứ hai thu được số tấn thóc là:
  (3,2-0,6):2=1,3 (tấn thóc)=1300kg
  Đáp số: 1300kg thóc 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )